De Wet

De Wet

Het dragen van een helm is wettelijk verplicht. Dat weet iedereen en daarmee is ook de kous af. Denkt men. Hier vind je een studie van de wettekst. Er is namelijk minstens één conclusie die toch wel interessant is om te weten...

Draagplicht valhelm

Zoals we allemaal weten is het dragen van een helm verplicht, zowel in België als in de rest van Europa. Deze verplichting wordt omschreven in Artikel 36 van ons mooie en onvolprezen "Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer". In de volksmond spreken we van het verkeersreglement of ook nog van de wegcode.

De eerste twee zinnen uit Artikel 36 die ons in dit artikel interesseren zijn de volgende:

  1. De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen.
  2. De bestuurders en passagiers van motorfietsen moeten een valhelm dragen, [KNIP]

(omdat dit wetsartikel af en toe wijzigt, verwijzen we liever naar het desbetreffende artikel in plaats van het hier integraal te herhalen)

Die twee korte zinnetjes bevat vele elementen die alle even belangrijk zijn:

  • Zowel passagiers als bestuurders moeten een helm dragen.
  • Op motorfietsen moet je een helm dragen.
  • Deze wet geldt voor drie- en vierwielers met motor en voor bromfietsen, zonder passagiersruimte.

De exacte omschrijving van wat een motorfiets is, wat een bestuurder is, wat een drie- en vierwieler met motor, zonder passagiersruimte, is, staat ook in diezelfde wegcode en meerbepaald in Artikel 2. Al die bepalingen uitleggen en verklaren met voorbeelden vraagt in feite een aparte topic. Grijns.

Wat betreft die draagplicht van een helm is er nog een ferm addertje onder het gras. Dit addertje houdt in dat iemand die een motorfiets over de openbare weg voortduwt (om welke reden dan ook) een bestuurder blijft. Volgens artikel 36 moet hij dus ook in die situatie de valhelm ophouden !!!!!!

Ja maar, zeggen sommige lezers. Nergens in het verkeersreglement staat toch exact gedefinieerd hoe je die helm moet ophebben? Daarin kan ik niet anders dan hen gelijk geven. Er bestaat echter ook zoiets als de "geest van de wet". Daarmee bedoelt men dat wetten altijd in hun context moeten beoordeeld worden. Heel specifiek kunnen we hier stellen dat een helm bedoeld is om op het hoofd te dragen en hij is ook als dusdanig gebouwd. Tegen de rechter proberen uitleggen dat je hem aan de hand droeg, of rond je arm, of aan je centuur omdat het de heetste dag van het jaar was, gaat dus niet pakken als die een slechte bui heeft... Dus als je nog eens zonder benzine valt op een hete zomerse dag, begin maar al te zweten dan...

In één adem door moet ik natuurlijk ook zeggen dat iemand die een motorfiets voortduwt met de helm aan de arm, hiervoor waarschijnlijk nog nooit een boete gehad zal hebben. Een béétje verstandige officier zal hiervan ook wel de onzin inzien als jij daar kletsnat in 't zweet staat na een paar kilometer duwen. En jawel, ook ondergetekende is al zonder benzine gevallen. En neen, ik had mijn helm niet op bij het duwen. ;-) Maar het is wel leuk om te weten wat wél en wat niet in de wet staat.


Keuring

Zoals eerder geciteerd dienen alle in België verkochte helmen gehomologeerd te zijn. Concreet staat in artikel 36 het volgende :

"De valhelm, gedragen door bestuurders en passagiers die in België wonen, moet, voor de maten van de helmen waarvoor de homologatie is vereist, een homologatieteken dragen waaruit de gelijkvormigheid met de door ons vastgestelde normen blijkt."

Dit homologatieteken is het meer bekende E-keurmerk. Elke gekeurde helm moet het ECE 22-03, -04 of -05 keuringslabel dragen,dat noodzakelijk is om in Europa legaal rond te rijden. Het meest recente label is het 22-05 label (met extra test betreffende impact op kinstuk en een schuiftest).Voor meer info betreffende deze keuringen dient u zich te wenden tot de Europese Economische Commissie.

Indien je helm een van bovenvermelde keuringslabels draagt is deze perfect in orde voor het europese (en dus ook Belgische) grondgebied, evenals voor Belgische verzekeraars.Verder vindt u op dit label ook het land terug waar de keuring plaatsvond (d.i. bvb.E1 in een cirkeltje, wat staat voor Duitsland, E6 is België, E2 Frankrijk, etc...