Rijden met Duo

Gedragscode voor rijder en passagier

Reeds een paar honderdduizend kilometerpaaltjes heeft Goed Motorrijden onder de wielen laten rollen. Het merendeel daarvan hadden we achteraan op de motor aangenaam vrouwelijk gezelschap. Zéér af en toe transporteerden we een lid van het mannelijke geslacht, doch dit had zo'n dramatische invloed op de algehele staat van de motorfiets en z'n stuurgedrag dat we dit tot minder dan een minimum beperken. We durven onszelf dan ook als "ervaren" beschouwen als het erop aan komt om te manoeuvreren met een vrouwelijke duo op de rug. Vandaar dat we - pluralis majestatis - ons de vrijheid toeëigenen om doorheen heel dit artikel te werken met het zachte zwoele "ze" en "zij" in plaats van het hijgerige "hij".

Van de grond gaan

Wie bij ons achterop de motor kruipt is al binnen de eerste kilometer gewikt en gewogen. Letterlijk. Al na enkele bochten hebben we door of de persoon achterop een natuurtalent is of er beter aan doet om de volgende keer maar te voet te gaan.
Jawel, ook duo's worden in deze overladen consumptiemaatschappij in diverse soorten geproduceerd. Zoals met bijna alles kun je ze in twee groepen opsplitsen: de goede en de slechte duopassagiers.

 • Een goede duo gaat van zodra zij plaats neemt in het zadel in rook op. Zij verdwijnt niet zomaar omdat ze uit je gezichtsveld is verdwenen. Neeneen, het wonder is nog veel groter. Doordat ze zo "naturel" en ontspannen achterop zit, voel je ze totaal niet meer. Net alsof er nooit iemand bij je opgestapt is en je lekker alleen met je macho motorbike doorheen de bochtjes boendert.

Dergelijke duo's worden net als de berijder één met de machine en voelen instinctmatig aan wat er te gebeuren staat en hoe daarop in te spelen. Een drie-eenheid als het ware. Het enige gevaar van zo'n duo is dat ze bij saaie ritten in slaap durft te vallen. Om haar dan wakker te maken volstaat een ferme tik op de billen. Jawel, motorrijden is een zalige hobby !

 • De slechtste duo's daarentegen zijn een gevaar voor iedereen in de nabije omgeving. Ze zitten verkrampt, knijpen en nijpen overal veel te hard in, bewegen erg bruusk en steeds op het verkeerde moment, weten niet wanneer en hoe op of af te stappen en zetten op de griezeligste momenten hun voeten aan de grond. Dan hebben we het nog niet eens gehad over hun meest angstaanjagende truc : in bochten tegenhangen.....dé slechtste manier om van de grond te gaan, zeg maar.

The Golden Five !

Maar goed of slecht, ze hebben allemaal een gedegen uitleg der spelregels nodig, anders bakt er niemand iets van. Als kersverse duo-rijdster kun je absoluut niet weten hoe je je daar vanachter dient te gedragen. Hoe zou ze nu bvb. kunnen weten dat ze in bochten niet mag gaan verzitten, als niemand ze dit uitlegt?
De regels waaraan de duo zich dient te houden zijn vrij eenvoudig en veranderen nooit, ongeacht de maten van de motorfiets en de duo.

Het is voor het welzijn van jezelf als rijder, de duo die z'n leven in je handen legt, je motorfiets en je daaraan gekoppelde bankrekening en al de mensen die je moet ontwijken tijdens de rit, dat je verplicht bent om deze regels uit te leggen telkenmale je een vrouwelijcken mensch achterop neemt.

Zondigt zij hiertegen, dan verhoogt het risico op onbalans, verlies van evenwicht, afwijken in een bocht, valpartijen en nog meer van die lekker spannende maar minder leuke kicks. Jij als rijder weet dan dat je zééééér voorzichtig terug naar huis moet rijden, haar zo snel mogelijk moet afzetten en moet maken dat je weg bent voor er ongelukken gebeuren.

Goed, de regels dan. Wat nu volgt is pure ernst. Grapjassen gelieve even hun humor aan de wasdraad te hangen en geen overbodige geluiden te maken.
 

 1. De duo moet zich met beide handen vasthouden aan de daarvoor voorziene beugels achteraan op de motorfiets. Bedoeling hiervan is zich kunnen schrap zetten bij rem- en accelereeracties. Indien deze beugels ergonomisch gezien slecht geplaatst zijn, laat hem of haar dan minstens één hand aan die beugel trachten te houden. De andere hand kan dan losjes rond de heupen van de chauffeur geslagen worden. Indien de beugels totaal onbruikbaar zijn, of ontbreken, dan zal de passagier achterop geen leuke tijd beleven. De rijder zelf trouwens ook niet. Indien de passagier zich niet goed vasthoudt zal zij bij remacties met volle kracht tegen de rug van de rijder geworpen worden, wat opnieuw grote risico's met zich meebrengt voor iedereen en alleman. Bij hard accelereren zal de passagier achterover geworpen worden en in het ergste geval tuimelt zij achterover van de motorfiets. Kortom, de duo moet zich zo goed mogelijk vasthouden. Ter volledigheid wens ik even op de tankbeugel te wijzen, dat zijn handvaten die zich op de tank laten bevestigen zodat de duo een goede grip heeft. Vooral op sportmoto's is dat van toepassing. Op al die jaren hebben we dat nog maar één keer in het echt toegepast gezien, op een GSX-R.
 2. Beide voeten worden ten allen tijde op de voetsteunen gehouden. Dat is dus OOK bij stilstand aan verkeerslichten, bij stilstand in 't algemeen, bij traag rijden, bij manoeuvreren, etc. Dit om, opnieuw, onbalans en risico's op valpartijen te vermijden. Alleen tijdens rechtdoor rijden op een overzichtelijke weg waar geen gevaren te zien zijn, mag de duo zijn benen strekken, doch slechts één tegelijk. Dit zal vooral nodig zijn indien de knieën pijn beginnen te doen van te sterk geplooid te zijn.
 3. De duo blijft altijd rechtop zitten, ongeacht wat er gebeurt. De verticale as van het bovenlichaam moet ten allentijde zoveel mogelijk samenvallen met de verticale as van de motorfiets. Dus ook in bochten. Opnieuw is dit nodig om de rijder toe te laten om op een veilige en uitgebalanceerde manier te rijden. De beste manier om dit te verwezenlijken is tegen de duo zeggen dat zij moet meekijken in de bocht. Bij linkerbochten zal zij dus over de linkerschouder meekijken, in rechterbochten kijkt zij mee over de rechterschouder. Op deze wijze zal de chauffeur de minste hinder ondervinden van het gewicht van de passagier. Na verloop van tijd zal de duo je zeggen dat ze veel liever over de linkerschouder meekijkt omdat ze daar een mooi overzicht op de bocht heeft. Over de rechterschouder ziet ze immers alleen maar van heel dichtbij voorbijschietend asfalt en gras...
 4. Ze moet het verkeer meevolgen. Net als in de wagen, dient ze samen met de chauffeur te letten op de weg en de verschillende verkeerssituaties. Bij het oversteken van een kruispunt is het bvb. aangeraden dat zij eveneens in alle richtingen meekijkt. Mijn duo heeft ons al enkele malen voor zware ongevallen behoedt.
 5. De duo mag alleen dàn van houding veranderen als ze weet dat dit een minimale impact zal hebben op de totaalbalans van mens en machine. Dus het liefst op rechte stukken en langzaam. Langzaam omdat de chauffeur zo de tijd krijgt om de balans van het geheel te behouden. Op rechte stukken omdat de motorfiets dan rechtop is en onbalans gemakkelijker gecorrigeerd kan worden.

Heb respect voor haar !

Waarom? Wel, je moet eens een goed gesprek hebben met je duo na een weekje of drie Pyreneeën of Alpen of andere gelijkaardige steenpuisten. Doorspekt met haarspeldbochten, bergaffen en bergoppen bij de vleet, steenslag waarvan je wielen het heen-en-weer krijgen, schaduwplekken op de stomste plaatsen, zinderende zonnestralen die recht in je ogen schijnen en je schedel van binnenuit belichten, zijn dergelijke landschappen de ultieme pijnbank voor je duo.Pure SM. Voor hem en haar. ;-)

In die aartsmoeilijke omstandigheden wordt het uiterste gevergd van de duo. Haar armspieren en beenspieren worden de ene keer tot het uiterste uitgerekt, de andere keer moet ze tot krampens toe duwen en stampen op de voetsteunen om er niet af te tuimelen. De motorfiets wordt door de onbarmhartige chauffeur/stuntman doorheen de haarspeldbochten van z'n ene oor op z'n andere oor geduwd, de duo haar heupen zwiepen op z'n Lambada's van links naar rechts, de kogelgewrichten worden heet van de wrijving, het kraakbeen kraakt, de spieren spannen.
U vindt me een Zwan-zer? Vergelijk dan de riante zitpositie van de rijder eens met die van de duo.

De chauffeur heeft twee grote relatief breed geplaatste handvaten ter beschikking om zich aan vast te houden en een hele grote benzinetank tussen z'n benen waaraan hij zich kan vastklemmen. Dat zijn allemaal drie- en vierhoeken die erg veel steun bieden: 1 maal arm- schouders-arm-stuur en 2 maal arm-bovenlichaam-tank. Het stelt hem in staat om de machine onder zich plat te duwen zonder zichzelf daarbij uit het zadel te lanceren. Ashjenieknoeiteminste ;-) Tijdens remmanoeuvres en afdalingen vindt hij voldoende steun in z'n armen. Bij acceleratie leunt hij wat meer naar voren of laat zich gewoon "hangen" aan z'n stuur.

Ons arme vrouwtje achterop heeft meestal slechts de beschikking over een kinderstoeltje: weinig of geen zadelruimte, ultrahoog geplaatste voetsteuntjes, geen tot slechte te dicht bij elkaar geplaatste handvaten die haast tot niets dienen en zeker niet voldoende steun kunnen bieden. Kortom, bij remmanoeuvres hangt ze erbij als een "slonse". Ze kan zich immers niet afdrukken op de voetsteuntjes en bij acceleraties blijkt dat ze veel te rechtop zit en moet dus elke krachtvezel in haar lichaam opspannen om geen achterwaartse salto te maken.

Haar meest straffe krachttoer haalt ze uit tijdens ultrakorte draaimanoeuvres zoals haarspeldbochten waarbij de machine erg plat gedrukt wordt. Gehoorzaam als ze is (zou moeten zijn), tracht ze haar bovenlichaam min of meer in het verlengde te houden van de motorfiets. Dat wil dus zeggen dat ze eigenlijk héél erg schuin hangt náást de motorfiets. Aan 10 km/u en minder is er echter geen centrifugaalkracht die een handje helpt bij het overwinnen van de zwaartekracht waardoor de duo eigenlijk elk moment als een rotte appel op de grond kan vallen. Tenzij ze, voor de zoveelste keer, alle mogelijke spieroefeningen uitvoert ter tegenwerking van de gravitatie. Op lange termijn resulteert zulks onder andere in verwrongen handgrepen.....

Voorwaar, de persoon bij u achterop moet u graag zien om dit alles te willen ondergaan. We zeggen u, eer uw duo.

Wheelie?

Beste duo of would-be duo. Slaat u momenteel de angst om het hart? Weigert u nog achterop plaats te nemen? Vreest toch niet, het kan ook minder erg. Bovenstaande fenomenen worden namelijk in zeer sterke mate beïnvloed door het type motorfiets en de zitposities van rijder en duo. Een toermachine zit vanzelfsprekend comfortabeler dan een hypersportmachine met een triplexen zitplankje achterop.

Het allerbelangrijkste is echter de rijstijl. Hoe rustiger er gereden wordt, hoe aangenamer het is voor de duo. "Rustig" hoeft hierbij niet per sé "langzaam" te zijn. Wie goed gelezen heeft, zal begrepen hebben dat het vooral de lastenwissels zijn die de duo parten spelen. Dus de chauffeur die de kunst beheerst van het gradueel versnellen en afremmen, schokloos schakelen en vloeiend bochten nemen, zal meer in de gratie vallen dan de gek die met alle geweld wil bewijzen dat hij erg snel kan accelereren en wheelieën.

Ter

afronding zouden we deze tekst willen samenvatten in één enkele slogan die voor iedereen kan gelden. We twijfelen echter tussen :

 • "Haal geen gekke dingen uit" - slaat de nagel op de kop, maar is nogal cliché, niet?
 • "Doe normaal" - maar, tja, wat "normaal" betekent kan sterk verschillen van persoon tot persoon
 • "Hou u aan uw regels" - geen enkel probleem voor de vrouwen, maar voor de venten ligt dat wel wat moeilijker
 • "Duorijden is een kunst, net zoals rijden met een duo"

Aan u de keuze.

(wijzelf prefeer de laatste. Heeft een hoog "Bond Beter Leefmilieu"-gehalte.)

You are here: Home Motorrijden Rijtechnieken Rijden met Duo