Bochtentechniek : het volledige plaatje

Bochtentechniek is een heel groot woord. We bedoelen er gewoon mee dat er een zekere basiskennis (en ervaring natuurlijk) vereist is om een bocht goed te nemen. Daarnaast is vertrouwen hebben in jezelf en je machine één der belangrijkste factoren. 

De techniek bestrijkt verschillende aspecten waarop we verderop diep op ingaan.

BELANGRIJK: We gebruiken wel veel het woord "bocht", maar vergeet niet dat we het telkens hebben over het rijvak dat je berijdt. Als we zeggen "de rand van de bocht", dan bedoelen we wel degelijk "de rand van je rijvak". Vooral in linkerbochten is dat heel verwarrend omdat daar de middellijn de echte rand van jouw bocht is!! Dit onderscheid is uitermate belangrijk als we de kijktechniek onder de loep nemen.

De goede lijn

Kort gezegd kun je stellen dat je ELKE BOCHT ZO BREED MOGELIJK tracht te nemen. Dus zo ruim mogelijk erin en er zo ruim mogelijk eruit. Het grote voordeel van ruim aan een bocht te beginnen is dat je dieper in de bocht kunt kijken zodat je rapper ziet of alles OK is of niet. Dit laat je dan weer toe om supersnel in te spelen op de omstandigheden.

Ongeacht het type bocht zijn er enkele fasen die je ALTIJD zult doorlopen:

 • Positie ruim voor de bocht
  • Dan ben je in het meest simpele geval dus nog op de rechte lijn en rij je zoals het hoort op 2/3 van de rechterkant van je baanvak.
 • Positie vlak voor de bocht
  • Voor linkerbochten ga je zo veel mogelijk rechts op je rijstrook rijden. Let op voor tegenliggers die hun bocht teveel afsnijden en over de middellijn gaan!! Eindig niet met je hoofd in één van hun koplampen.
  • Voor rechterbochten zo dicht mogelijk tegen de middenlijn (als er één is en als er geen tegenliggers zijn).
  • Kijk of er vuil of grind ligt en vermijd dat. Deze smeerlapperij is fijn om op te oefenen als je wat meer ervaren bent...
 • Positie in de bocht
  • Terwijl je de bocht neemt, blijf zo dicht mogelijk tegen de buitenkant tot je gaat insturen. Dé klassieke fout is dat men niet lang genoeg aan de buitenkant blijft, en dan te rap aan de binnenkant zit, met te weinig zicht op het verdere verloop van de bocht, en met een hele grote kans dat je bij het uitkomen van de bocht jezelf tot op het vak van de tegenligger lanceert.
 • Insturen
  • Met insturen bedoelen we het moment waarop je naar de binnenkant van de bocht gaat sturen.
  • Dit doe je pas wanneer je doorheen de bocht terug het begin van de rechte lijn kan zien !! Geen meter eerder.
  • Een groot nadeel in ons veel te vol bebouwde landje is dat je meestal de bocht al door bent vooraleer je mag insturen. Al die bebouwing maakt het voor ons motorrijders moeilijk om vlot en vloeiend te rijden. Vandaar dat we zo graag bij onze buurlanden op bezoek gaan. Daar géén lintbebouwing, slecht asfalt en verkeersdrempels maar wel het tegendeel.
  • Voordeel: een zeer ruim zicht op het tegemoet komend verkeer waardoor je aan reaktietijd vele seconden wint.
 • Positie vlak na de bocht
  • Nadat je ingestuurd hebt en dus rakelings langs de binnenkant van de bocht gereden bent, stuur je de motorfiets zachtjes naar de buitenkant van het rijvak van de rechte lijn die voor je ligt (gaat gemakkelijker als je wat gas bijgeeft, lees wat verderop). Eens dit gedaan neem je terug je positie op 2/3 van de rand van je rijvak in.
 • Op naar de volgende bocht
  • Het voorgaande doen we als er maar één bocht is. Maar in leuke motorlanden volgt de ene bocht de andere op. Tja, dan moet je bochten beginnen opofferen. 

Opofferen van bochten

Een ZEER belangrijke opmerking: het naar buiten drijven van de motorfiets dat in vorig punt ("Vlak na de bocht") besproken wordt, doe je alleen maar als dit maneuver je in een goede beginpositie brengt voor de volgende bocht. En wat is een goede beginpositie? Juist, aan de buitenkant. Anders gezegd: je past de "uitgang" van je bocht aan in functie van de volgende situatie die zich aanmeldt.

Een voorbeeldje : het is heel goed mogelijk dat je net als je uiterst rechts op je rijvak zit na een fijne linkerbocht hard moet insturen voor een rechterbocht. Op zulk een moment bevind je je natuurlijk niet op de goede plaats, dat had immers links op rijvak moeten zijn! Indien je op voorhand - dus vooraleer je begint aan die fijne linkerbocht - wéét (door ervaring, of visueel) dat er meteen erna een rechterbocht komt, dan kan je erop letten dat je tijdens het uitaccelereren van die linkerbocht niet naar buiten drijft en dus aan de binnenkant blijft. Je zult dan in een ideale positie zitten om aan die rechterbocht te beginnen. Men "offert" dan de (uitgang van de) ene bocht op om perfect in positie te zitten voor de volgende bocht ! Alle goede motards doen dit, zowel op straat als op circuit, ongeacht of ze rap of traag rijden !

Rijtechniek

De goede lijn kennen is één ding. Daarmee weet je echter nog steeds niet of je moet versnellen of vertragen en waar dat dan moet gebeuren. Als je op de verkeerde plaatsen versnelt of vertraagt, breng je de motorfiets uit balans en begin je de bocht te verknoeien.

 • Voor de bocht
  • Rem voldoende vóór de bocht en laat je remmen los vooraleer je begint te sturen.
  • Schakel ook één of twee versnellingen terug, zodat je meteen in het goede toerental zit.
  • Vermijd schakelen onder hellingshoek.
  • Je moet voor je de bocht instuurt reeds je ingangssnelheid gekozen hebben. In de bocht mag je in principe niet meer aan je remmen komen. Door het remmen in een bocht ga je namelijk je balans bruusk verstoren waardoor de motorfiets zich plots zal oprichten en een andere lijn zal willen volgen. Dat is niet aangenaam, dat kunnen we je garanderen.
  • Een andere reden om op voorhand je ingangssnelheid te kiezen is dat je al remmende (in de bocht) al gauw teveel zult eisen van je banden die druk bezig zijn om je recht te houden. Als jij dan nog eens gaat remmen kunnen ze het niet meer aan en jij knalt op je bek en in de gracht. Met een beetje pech zit je ook nog onder die stomme tegenligger.
 • In de bocht
  • Je gaat de bocht in met constante snelheid
  • De koppeling en de remmen gebruik je niet meer
  • Je geeft doorheen heel de bocht een heel klein beetje gas bij. Een HEEL klein beetje!! De motorfiets is stabieler als hij in een bocht wat accelereert. Het klinkt gek, maar het is zo. Probeer maar eens uit in een bocht die je kent.
 • Vlak na de bocht
  • Vlak na het moment van insturen mag je al wat harder aan het gashendel draaien. Je achterband kan dat dan best aan. Je zult voelen dat de motorfiets zich zachtjes wil oprichten en naar de buitenkant van de baan "drijft". Dit laat je zachtjes toe totdat je tegen de rand van je rijvak zit (als er geen tegenligger is...)
  • Nu stuur je terug naar 2/3 van de rechterkant van je rijvak en vervolg je weg.
  • Lees het punt "Opofferen van Bochten" als er meerdere bochten vlak na elkaar volgen.

Remtechniek

In bochten rem je niet. Dat is de grondregel. Alle grip die je banden kunnen bieden zijn nodig om rechtop te blijven. Toch is remmen in een bocht mogelijk. Zij het met mate.

 • Achterrem
  • Als je merkt dat je toch te snel bent kun je LICHT bijremmen met de achterrem. Deze rem heeft weinig tot geen invloed op de wegligging en vering van de motorfiets.
  • Ga er niet op stampen met je zware voet want dan zal je achterwiel slippen en lig je er gegarandeerd. Duw erop alsof het een ei is dat niet mag breken.
 • Voorrem
  • NIET GEBRUIKEN ALS JE PLAT LIGT. Véél te gevaarlijk. Moet je toch hard remmen, dan is er maar één optie. Stuur rechtdraaien zodat de motorfiets zich opricht, een halve meter rechtdoor rijden is genoeg, meteen beenhard remmen en ze terug lossen, en terug de machine platgooien. Heel erg gevaarlijk en je reflexen moeten al goed getraind zijn om een dergelijk maneuver tot een goed eind te brengen. Op dit maneuver wordt geoefend tijdens gevorderde rijopleidingen.
  • Ten andere, als je in zulk een situatie beland bent, was je net daarvoor al serieus verkeerd bezig! Je hebt dan een onoverzichtelijke bocht te snel genomen, of verkeerd aangesneden, of geen rekening gehouden met mogelijk gevaar achter een bocht, of je kende de bocht niet. Kortom, je bent dan al erg onvoorzichtig geweest.
  • (((Voor de volledigheid vermelden we er even bij dat het wel degelijk mogelijk is om al remmende met de voorrem een bocht in te gaan. Het spreekt vanzelf dat dit met de grootste omzichtigheid moet gebeuren. Niet aan te raden voor mensen die zichzelf, hun remmen en hun motorfiets niet kennen. Vooral sportieve rijders en circuitrijders passen dit toe om zo snel mogelijk te zijn)))

Zittechniek

Raar maar waar. Ook de zithouding is belangrijk. Je moet kunnen voelen wat er onder je gebeurt. Dus:

 • Voeten tegen het frame houden
 • Knieën in contact met de tank houden
 • Stuur met alle vingers vasthouden (maar niet doodknijpen)
 • Armen en polsen niet opspannen, anders kan je niet soepel bewegen. Een stuur kan maar draaien als je armen kunnen plooien !
 • Bovenlichaam lichtjes voorover buigen zodat de armen voldoende gebogen zijn.
 • In een bocht mogen beide armen niet gestrekt zijn. Ook niet de arm aan de buitenkant van de bocht. Is dit wel het geval, buig dan nog meer naar voren. Dit is heel belangrijk om soepel te kunnen sturen.
 • Hoofd (niet alleen de ogen!) zodanig draaien dat je moeiteloos de bocht kunt overzien.

Kijktechniek

Je mag de weg die je volgt en je eigen machine nog zó goed kennen, zonder goede kijktechniek lukt het niet. Zonder goede kijktechniek kun je geen enkele bocht vloeiend ronden. ECHT waar!

Het principe is eenvoudig

JE RIJDT WAARNAAR JE KIJKT

Dat is het, meer niet. Dus als we een bocht nemen, kijken we als volgt:

 • Op het moment dat je een bocht neemt, moet je je in hoofdzaak concentreren op de bocht. Liefst voor 100%, maar reserveer toch maar 10% om het verkeer en het wegdek in de gaten te houden. Met die overige 90% hou je je bocht in de gaten.
 • JE KIJKT WAAR JE HEEN WILT. Laat je blik rakelings langs de binnenkant van de rijvak scheren en focus dan je blik op het allerlaatste stukje van het rijvak en tracht het begin van de nieuwe rechte lijn ervan te zien. Heel de bocht door blijft je blik op dat laatste stukje bocht gefixeerd. Zolang je het begin van de rechte lijn niet ziet, blijf je buitenom rijden.
 • Op een gegeven moment zie je dan toch het begin van de rechte lijn. Op dat moment scheert je blik langs DE APEX van de bocht. De apex is een ingebeeld punt op de BINNENKANT van de bocht (het kleeft ergens op de rand van de binnenkant je rijvak), vanwaar je het begin van de rechte lijn kunt zien. Door er al insturend naar toe te mikken, is dat tevens het punt waar de bestuurder zich het dichtste tegen de binnenkant van de bocht bevindt!
 • Je stuurt er naar toe. Met andere woorden, van zodra je dat punt ziet, begin je wat in te sturen zodat je naar de binnenkant van de bocht - in de richting van de apex - neigt.
 • Van zodra je de apex gepasseerd bent, kan je beginnen met uitacceleren en naar buiten sturen.

Ultrabelangrijk is de beweging van HET HOOFD

Heel erg veel motorrijders verdraaien hun hoofd niet genoeg als ze een bocht nemen of maneuvreren. Meestal draaien ze hun hoofd een beetje en door hun ogen ook nog tot het uiterste te verdraaien zien ze dan voldoende. Denken ze. DIT IS EEN FOUTE OPVATTING!!!

Het is héél belangrijk om een heel goed, volledig en correct dieptezicht te hebben als je een bocht neemt.

VERDRAAI JE HOOFD ZOVER MOGELIJK zodat je gelaat volledig naar de bocht of de richting die je uit wil, toegewend is. Is je hals maximaal verdraaid en is het niet genoeg om alles goed te zien, VERDRAAI JE BOVENLICHAAM MEE. Automatisch zullen je armen meebewegen (lijkt me toch normaal....) zodat je automatisch en onbewust wat harder aan het stuur gaat draaien zodat je automatisch de goede kant uit gaat.
 

Wat doe je als je een bocht aan het missen bent?

Hoewel het raar zal klinken is de daarnet besproken kijktechniek exact wat je moet doen als je voelt dat je op het punt staat je bocht te missen. Sta me toe het even lang en breed te verklaren.

Je zult zelf wel al het volgende verhaal gehoord hebben: iemand heeft zijn bocht gemist en is recht op die paal of boom gereden. Het was het enige obstakel in de bocht en slechts 30 cm breed. Toch is hij of zij erop gereden. Hoe doen ze dat toch???

De verklaring is heel eenvoudig. Een mens stuurt onbewust steeds in de richting waarnaar hij kijkt. Als je in moeilijkheden geraakt in een bocht, is je eerste reflex van te kijken naar het object dat je zeker moet ontwijken. Wie kent niet de paniekerige gedachte "Die boom! Ik mag niet op die boom botsen!!!" Die denkreflex is dus echt verkeerd. Dan zit je er zeker op.

Hoe kunnen we dan vermijden dat we op dat smalle obstakel botsen? DOOR ER NIET NAAR TE KIJKEN!!! Als je voelt dat je een bocht bent ingegaan die veel nauwer is dan je dacht, dan moet je jezelf verplichten van HEEL ERG DIEP IN DE BOCHT TE KIJKEN. Je draait je hoofd (en desnoods je bovenlichaam) zoveel mogelijk naar de binnenkant van de bocht, en stuurt alsof je leven ervan afhangt. Door harder te kijken zul je automatisch en vloeiend harder sturen. De motorfiets zal veranderen van lijn en korter draaien en jij geraakt doorheen de bocht. Je hart slaat 200 keer per minuut, het zweet loopt in straaltjes over je rug en vanonder je oksels, misschien is je onderbroek ook nat maar wat geeft het, je leeft tenminste.

 

Conclusie

Er zijn zéér veel soorten bochten. Voor al die bochten is de hierboven beschreven methode perfect toepasbaar. Als je deze techniek zult toepassen, zal je gauw merken dat je bij het merendeel der bochten meer dan driekwart van de bocht aan de buitenzijde zult rijden. Omdat de apex zover ligt. Bij vele bochten zul je zelfs pas de rechte lijn kunnen zien als je eigenlijk al op het einde van die bocht bent. Zeker als er bomen of huizen dicht bij de weg staan. Ook af- en opritten van autostrades kun je zo nemen. Ook daar blijf je bijna de hele tijd buitenom rijden en pas als je de kromme lijnen ziet overgaan in rechte lijnen kan je beginnen insturen.

Moraal van het verhaal: doe geen gekke dingen op wegen die je niet kent en in bochten die onoverzichtelijk zijn en vertrouw op je motorfiets die véél meer aankan dan jij met al je ervaring.

You are here: Home Motorrijden Rijtechnieken Motorrijden Rijtechnieken Bochtentechniek : het volledige plaatje